top of page
239_S.jpg
linkedin-104-436658.png
לוגו קהילת רפואה מרחוק-01.png

לשתף.ללמוד.להשפיע.

קהילת רפואה מרחוק היא קהילה של עובדי מערכת הבריאות בישראל הכוללת את בכירי הרופאים, המטפלים ואנשי הטכנולוגיה. הקהילה הוקמה באוגוסט 2020 על ידי אגף בריאות דיגטלית במשרד הבריאות יחד עם חברי רשת ענבר ומעוז כמסגרת למידה ועבודה לקידום ועיצוב שירותי הבריאות מרחוק בישראל.

Home: Welcome

החזון

קידום והטמעת שימוש נרחב, מושכל ובטוח של טיפול מרחוק בכל מקצועות הבריאות על מנת להגדיל את היעילות, לצמצם פערים ולקדם את הנגישת של שירותי הבריאות בישראל.

239_S.jpg

קבוצות העבודה בקהילה

קבוצות העבודה של הקהילה פתוחות בפני כל עובדי.ות מערכת הבריאות המעוניינים.ות לקדם את שירותי הבריאות מרחוק בתחומם. קבוצות העבודה מאפשרות מסגרת להעשרה, שיתוף ידע ופיתוח יוזמות משותפות של חברי הקבוצה.

002.png

בריאות הנפש
בהובלת פרופ׳ ערד קודש

הקבוצה עוסקת בשני נושאים מרכזיים, רצפי הטיפול, בעיקר במעברים בין האשפוז לקהילה ובהכשרה למיומנויות ניהול המפגש מרחוק.

ערד-קדוש-סופי.jpg

אונקולוגיה

בהובלת ד״ר רוית גבע

הקבוצה עוסקת בשיתוף ידע ולמידת עמיתים  בנושא רפואה מרחוק בעולם האונקולוגי,  ובקידום תהליכים אשר יאפשרו מתן שירותים איכותיים ומיטיבים עם האונקולוגים ומטופליהם.

רוית-גבע-4.jpg
אפרת-גיל_-4.jpg

גריאטריה

בהובלת ד"ר אפרת גיל

הקבוצה עוסקת בהגדרת קווים מנחים ובניית נייר עמדה בנושא גריאטריה מרחוק בישראל, תוך למידת עמיתים ושיתוף ידע בין חברי הקבוצה.

שי-בן-שחר.jpg

גנטיקה

בהובלת פרופ' שי בן שחר

הקבוצה עוסקת בכתיבת המלצה לקווים מנחים מקצועיים לייעוץ גנטי מרחוק ובאיתור טכנולוגיות והתאמה לטובת ייעול ושיפור הטיפול.

ילדים

בהובלת ד"ר רון ברנט

הקבוצה עוסקת בבניית מסמך הנחיות קליניות בו תוגדר מסגרת המפגש מרחוק ברפואת ילדים, לרבות הגדרת הרופאים הרשאים לעסוק ברפואה מרחוק, ההדרכה הנדרשת ואפיון סוגי הביקורים.

רון-ברנט-2.jpg

טכנולוגיות

בהובלת יזהר לאופר

הקבוצה עוסקת בבחינה של סוגיות רגולטוריות רוחביות והיכרות עם טכנולוגיות חדשניות ברפואה מרחוק בארץ ובעולם.

יזהר-לאופר.jpg
Home: Headliner
avivit_2.jpg

משפחה

בהובלת ד״ר אביבית‭ ‬גולן‭-‬כהן

הקבוצה עוסקת בהגדרת מסמך כללים למפגשי רפואה מרחוק, בבניית תהליך טריאז' דיגיטלי ובקביעת עקרונות לקורס הדרכה למדריכים.

נעמי-גפןמתוקן.jpg

מקצועות הבריאות בילדים

בהובלת ד״ר נעמי גפן

הקבוצה עוסקת בסוגיות חשובות בתחומים המגוונים של מקצועות הבריאות בילדים, לרבות, הכשרת מטפלים, הקשר עם ההורים והגדרת המרחב הטיפולי - כיצד יוצרים אותו מרחוק, כלי טיפול והערכה.

תזונה

בהובלת חני סקאל

הקבוצה עוסקת בבנייה של מערכי הדרכה עבור תזונאיות העוסקות ברפואה מרחוק וכן באיתור והתאמה של כלים מתקדמים, לרבות אפליקציות לטיפול התזונתי.

חני-סקאל-מתוקן-2.jpg

שיקום

בהובלת ד"ר רחלי קיצוני ושרון הראל

הקבוצה עוסקת בבניית נייר עמדה בתחום השיקום מרחוק ובהנגשת המידע בתחום לקהל הרחב, כמו גם במיפוי העשייה בתחום השיקום מרחוק בארץ.

sharon-and-racheli-together-for-approval
bottom of page